NARCIARSTWO ALPEJSKIE- SP, GIM, SPG PDF Drukuj Email
Wpisany przez MOS   
Wtorek, 03 Styczeń 2017 07:43

 

Jelenia Góra  2.01.2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE


1.    Organizator
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
2.    Termin i miejsce
Zawody odbędą się 26.01.2017r. (czwartek) Łysa Góra, Dziwiszów
3.    Uczestnictwo
W zawodach prawo startu posiadają reprezentacje szkolne składające się z nie więcej niż 6 dziewcząt i 6 chłopców.   
Szkoła Podstawowa           -rocznik 2004 i młodsi
Gimnazjum                       -rocznik 2001 i młodsi
Szkoła Ponadgimnazjalna     -rocznik 1997 i młodsi
4.    Program zawodów
Slalom gigant, składający się z dwóch przejazdów.
09,30        wydanie numerów startowych
09,50        otwarcie zawodów
10,00        oglądanie trasy przejazdu
10,15         rozpoczęcie zawodów w następującym układzie konkursów:
start 1 przejazdu - kategoria dziewcząt  SP
start 1 przejazdu - kategoria chłopców  SP
start 1 przejazdu - kategoria dziewcząt  GIM
start 1 przejazdu - kategoria chłopców  GIM
start 1 przejazdu - kategoria dziewcząt  SPG
start 1 przejazdu - kategoria chłopców  SPG

start 2 przejazdu  -kategoria dziewcząt  SP
start 2 przejazdu  -kategoria chłopców  SP
start 2 przejazdu  -kategoria dziewcząt  GIM
start 2 przejazdu  -kategoria chłopców  GIM
start 2 przejazdu  -kategoria dziewcząt  SPG
start 2 przejazdu  -kategoria chłopców  SPG5.    Punktacja
Slalom gigant składa się z dwóch przejazdów. O miejscu szkoły decyduje suma czasów  dwóch przejazdów uzyskanych przez trzech  najlepszych zawodników drużyny.

6.    Sposób przeprowadzenia zawodów
•    Zawody przeprowadzone będą zgodnie z NRS poza tymi postanowieniami, które niniejszy regulamin precyzuje odmiennie.
•    Planuje się przeprowadzenie dwóch przejazdów, nie mniej jednak ze względu na dużą liczbę uczestników, lub złe warunki pogodowe może odbyć się tylko jeden przejazd.
•    Kolejność startowa dla poszczególnych grup, zostanie ustalona po zamknięciu list przed zawodami w drodze losowania.
•    Oglądanie trasy przed zawodami odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi, widocznymi numerami startowymi, w czasie określonym przez organizatora.
•    W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku, zawodnik może kontynuować przejazd jeśli nie jest to związane  z długotrwałym zapinaniem nart lub kontuzją zawodnika.
•    Rezygnację z kontynuowania zawodów, zawodnik zgłasza najbliższemu sędziemu.

7.    Sprawy organizacyjne
Zainteresowane szkoły pokrywają koszty dojazdu na zawody i wyciągu. Wszystkie karnety dla zawodników liczone jako ulgowe z rabatem 50% - bilet 4 godzinny cena z rabatem 19,50zl. Bilety byłyby dostępne tylko w dniu zawodów i tylko dla zawodników biorących udział w zawodach. Karnety dla nauczycieli w dniu zawodów nieodpłatnie.
Organizator nie zabezpiecza podstawowego sprzętu sportowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie     trwania zawodów.
Do dnia 19.01 2017 r. szkoły są zobowiązane do rejestracji na SRS oraz przesłania mailem :
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. dołączonego zgłoszenia imiennego.

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów (wydruk z SRS) potwierdzona przez Dyrektora szkoły.
Kalendarz SZS na rok szkolny 2016/2017
Regulamin ogólny SZSstr.6 rozdz. IV pkt 7a i b
Przy weryfikacji dokumentów wymagane będzie pokazanie organizatorowi:
a.    listy imiennej zawodników podpisanej przez dyrektora szkoły wygenerowanej z Systemu Rejestracji szkół sporządzonej na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych. Dyrektor swoim podpisem stwierdza, że zawodnicy są uczniami konkretnej szkoły oraz, że posiadają kategorię zdrowia, która pozwala na udział w zawodach konkretnej dyscypliny sportu.
Uwaga!!! Zespoły, które nie będą posiadały takiej listy imiennej nie zostaną dopuszczone do zawodów.
b.    aktualnej legitymacji szkolnej
wzór listy zgłoszeń znajduje się w informacyjnej części Kalendarza  

Wyniki zawodów są wliczane do punktacji współzawodnictwa sportowego szkół

Uwaga:
Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach narciarskich.
W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) organizator ma prawo do odwołania zawodów w dniu poprzedzającym, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.

Zgłoszenie imienne reprezentantów szkoły na załączonym druku  należy wysłać  e mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   do dnia 19.01.2017

Dział Organizacji Imprez Sportowych MOS
Anna Matkowska


ZGŁOSZENIE IMIENNE  - NARCIARSTWO ALPEJSKIE
( Nazwa szkoły).................................................................................
zgłasza do zawodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w narciarstwie alpejskim następujących uczniów :

Narciarstwo alpejskie dziewcząt:
1....................................................     rocznik
2.....................................................     rocznik
3.....................................................     rocznik
4.....................................................     rocznik
5.....................................................     rocznik
6.....................................................     rocznik


Narciarstwo alpejskie chłopców:
1....................................................     rocznik
2.....................................................     rocznik
3.....................................................     rocznik
4.....................................................     rocznik
5.....................................................     rocznik
6.....................................................     rocznikZawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, ze świadomością, że zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i nie nakłada na organizatorów oraz osoby z nim współpracujące obowiązku dodatkowego sprawdzania wypełniania jego postanowień przez uczestników zawodów.

...............................................
Imię i Nazwisko opiekuna

 

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Styczeń 2017 10:55